om-oss-hero

Om Servly Group

Lokala vitvaruproffs med en gemensam sak

Om oss

Servly Group startades 2020 som ett samgående mellan ett antal fristående entreprenörer med den gemensamma viljan att skapa en rikstäckande aktör inom installation och service av vitvaror och hushållsmaskiner - oberoende av tillverkare och med hushållets behov i fokus.

Verksamheten styrs och drivs helt i våra lokala bolag runt om i landet. På så sätt bibehåller vi den lokala förankringen till kunder och medarbetare, samtidigt som vi skapar förutsättningar att som grupp öka samarbete och sammanhållning och skapa ett attraktivare erbjudande för både kunder och medarbetare.

Idag består Servly Group av 18 bolag med ca 250 tekniker som når över 5 miljoner hushåll!

Händer som håller i kugghjul
Hus i grönska

Vår vision och vårt löfte

Fler hushåll, fler produkter och fler varumärken i varje hushåll samtidigt som hushållsmaskinerna måste hålla längre för att möta allt viktigare hållbarhetskrav.

Detta är grunden i Servly Groups vision och löfte - Vi ska vara det givna varumärket för service av teknik och maskiner i hem och fastighet. 

Läs mer om hur vi jobbar med miljö och hållbarhet

Ledarskap - Enkelhet - Glädje

Ledarskap, Enkelhet och Glädje är våra ledord som bildar ordet LEG och representerar vår strävan att alltid ligga steget före kundernas behov uppstår. Vår värdegrund är det som styr oss i vardagen genom ramar för hur vi agerar och vill bli uppfattade av varandra och våra kunder. I en struktur där verksamheten styrs i våra bolag utgör värdegrunden vår viktigaste styrmedel och är kittet mellan våra medarbetare.

Händer i cirkel

Vad vi gör

Servly Group erbjuder genom våra helägda dotterbolag heltäckande tjänster inom installation, service, reparation och rådgivning av vitvaror och andra hemprodukter till såväl privata hushåll som till företag.

  • Service och Reparation av vitvaror till privathushåll
  • Rådgivning, service och reparation av värmepumpar
  • Installation, service och reparation genom avtal med hyresfastighetsbolag
  • Utförande och adminstration av garantiservice för tillverkare
  • Installationstjänster av vitvaror gentemot byggsektorn - funktionstestat och besiktningsklart!
  • Rådgivning, försäljning, installation och service av professionell tvättstugeutrustning till bostadsrättsföreningar och hyresfastighetsbolag

Ett urval av våra bolag

Servlys verksamhet drivs i våra helägda dotterbolag, som genom att bli en del av Servly Group möjliggör bättre utveckling för både bolaget och medarbetarna.

Västkustens Hushållsservice AB

Vitvaruservice i Stockholm AB

Svensk Vitvaruteknik AB

Billingens Hushållsservice AB

Upplands Vitvaruservice AB

Falu Vitvaruservice AB

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på att veta mer om Servly Group - välkommen att kontakta oss!