Miljö och kvalitet

Servlys affärsidé ger i grunden ökad hållbarhet genom längre användning av hushållsapparater och vi strävar alltid efter att hitta sätt att öka värdet för våra kunder.

Ett aktivt miljö och kvalitetsarbete

Branschen för vitvaruservice med många små aktörer har länge stått och stampat och haft svårt att göra nödvändiga investeringar, detta gäller även arbetet med miljö och hållbarhet. Samtidigt ökar såväl medvetenhet som krav från både konsumenter och företag på att varje aktör ska kunna visa på hur verksamheten bedrivs på ett miljösäkert sätt.

För Servly Group var det därför självklart att säkra en certifiering i både kvalitet (ISO 9001) och miljö (ISO 14001). Medarbetarnas medvetenhet och engagemang för miljöfrågor har stärkts och vi har nu rutiner och processer för att ständigt jobba för förbättringar för både miljöns och våra kunders bästa.

miljo-och-hallbarhet-1 (1)
miljo-och-hallbarhet-2

Hög tillgänglighet är klimatsmart

Medvetenheten om klimatutmaningar och krav på hållbarhet kommer idag från alla intressenter, såväl politiker, som företag och privatkonsumenter. För vitvarubranschen innebär hållbarhetskraven i all enkelhet att maskinerna måste förbruka mindre energi och hålla längre, vilket också ställer större krav och förväntningar på eftermarknad och service av produkterna.

Det första och viktigaste målet måste här vara att säkerställa tillgängligheten på servicetekniker och att det är enkelt för kunden att få sin produkt reparerad. Detta utgör också hörnstenarna i affärsidén bakom Servly Group - Genom att säkra ett större nät av tekniker, samarbete mellan bolag och förmågan att investera i medarbetare och kundgränssnitt, möjliggör vi för kunderna att välja just enkel och tillgänglig service istället för att byta ut sin maskin för tidigt - Det är ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi tycker vi!

Miljöpolicy

Vi skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är motiverat ur ett hållbarhetsperspektiv, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

 • Vi skall välja miljöanpassade fordon, maskiner och utrustning, där så är möjligt
 • Vi ska sträva efter att öka livslängd på kunds produkt genom att tillhandahålla god tillgänglighet på service
 • Vi skall välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt så långt det är möjligt, till exempel effektivisera våra transporter till och från etableringsplats och planera inköp
 • Vi skall källsortera vårt avfall och förebygga föroreningar så långt det är möjligt
 • Vi skall minska användningen av kemikalier med negativ miljöpåverkan så långt det är möjligt
 • Vi skall öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunder i syfte att skydda miljön
 • Vi skall identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet

Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetsambition är att vi ska vara det givna varumärket för service av teknik och maskiner i hem och fastighet

Detta gör vi genom att:

 • Vi skall erbjuda våra kunder kunnande och kompetens samt hög servicegrad
 • Vi skall ha hög tillgänglighet och effektiva utföranden
 • Vi skall vara branschledande på digitala tjänster
 • Vi skall vara branschledande avseende helhetslösningar för service inkluderat rådgivning vid köp, installation, service och reparation av vitvaror och andra hemprodukter
 • Utveckla och förvalta nära samarbete med ledande tillverkare inom respektive kategori av hemprodukter för att erbjuda branschledande service inom alla produktkategorier
 • Vi skall uppfylla egna, kunders och andra bindande krav som berör vår verksamhet
 • Vi skall ständigt se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten

Ladda ner fullständig pdf här

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på Servly Group AB i Stocksund, orgnr. 559238-4753 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.